Intronizacja

2016-11-21Blog2565

W sobotę zmienił się nam ustrój. Z autorytarno-opiekuńczej demokracji socjalistyczno-wolnorynkowej na monarchię. Niejaki Jezus został właśnie

Zobacz więcej →