Sterylne lody

2011-09-14Blog1154

Byłem niedawno w ZOO i doznałem tam ataku obrzydzenia. Obrzydzenie było natury raczej psychicznej niż fizycznej i jego źrodłem nie były zwierzęta.

Zobacz więcej →