Intronizacja

2016-11-21Blog2565

W sobotę zmienił się nam ustrój. Z autorytarno-opiekuńczej demokracji socjalistyczno-wolnorynkowej na monarchię. Niejaki Jezus został właśnie

Zobacz więcej →

Teoria ziewania

2015-02-25Blog3241

Jeżeli chodzi o współczesną naukę, najbardziej cenię sobie BAH Fest. Pełna nazwa festiwalu brzmi „Bad Ad Hod Hypotheses Festival„, co w

Zobacz więcej →