Podziel się z głupim światem

Słowa i chwyty:

1. G D GDG O tlen w powietrzu C e D D Który skończy się już za lat 12 G D G D G D C D GDG Bo drzew jest za mało, a ludzi za dużo, a oddychać muszą, więc wszyscy się uduszą 2. G D GDG O lód Grenlandii C e D D Co roztopi się już za lat 12 G D G D C D GDG Woda zaleje drzewa i ludzi i wszystko pobrudzi 3. G D GDG O dwutlenek węgla C e D D Który zniszczy ziemię za lat 12 G D G D G D G D G D C D GDG Bo tak mówi nauka, że jak jest za ciepło, to suszo-powodzie, zwłaszcza na zachodzie, już za 3 lata zaczną koniec świata 4. G D GDG O wegetarian C e D D By przejęli władzę za lat 12 G D G D G D G D C D GDG Za morderstwo kury, i morderstwo jajka, i morderstwo krowy, i morderstwo osła, niechaj będzie chłosta 5. G D GDG O więcej jachtów C e D D Na baterie słoneczne G D G D G D G D G D C D GDG One zastąpią wielkie tankowce, i transport kołowy - bardzo niezdrowy, zamiast Ryan Airem podróżuj rowerem 6. G D GDG O świętą wiarę C e D D W przenajświętszą planetę G D G D G D G D C D GDG W kapłanów naukowców, misjonarzy Greenpeace, w kościół ekologii, aby łaski pełny, nawrócił niewiernych G D e C O prorokini świętej ekologii G D GDG Módl się za nami G D e C Do polityków w imię ekologii G D GDG Módl się za nami