Peter Pan

2008-11-27Piosenki14166

Napisałem po tyleż burzliwym, co wspaniałym romansowaniu z tyleż burzliwą, co wspaniałą Gosią, zakończonym niełatwym rozstaniem. Została po tym wszystkim piosenka. In English.

Podziel się z głupim światem

Słowa i chwyty:

e C D Clouds are my home, my domain is e C D Sky that has no limits so tell me e C D Why would I exchange that for walking on e C D Earth, where I can't fly along I love the sky, you love the Earth, I want to fly with you, but If you don't want to fly with Me, then I will fly alone G D C D With the wind - I will fly alone In the rain - fly alone Between heaven and earth Take just a little bit of fairy- Dust and think of something you love the Most, and have the courage to leave your burdens and Lust, and you will fly along Say, have you ever been in Never- Land? I cannot show you the Way, but I will wait for you there until you Learn, learn how to fly alone Between the morning and the night Between the death and the birth Between the sound and the light Between the heaven and the earth