Maryja Chceszwryja

2021-10-13Blog600

Matek Boskich jest więcej niż generałów w polskim wojsku. Istnieje na przykład Matka Boska od Siedmiu Boleści, jakby kto nie wiedział. Oraz Madonna

Zobacz więcej →

Matka Boska w sejmie

2017-11-24Blog3758

W obradach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictw brała udział Matka Boska. Po stosownym

Zobacz więcej →