Monopol

2015-07-21Blog3023

Do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji wpłynęło pismo w sprawie praktyk monopolistycznych przeciwko Matce Boskiej. Wśród dwustu podpisanych znajdują się tak znane postacie jak święty Antoni, święty Franciszek z Asyżu, apostołowie Piotr i Paweł czy Szatan.

Zwraca się w dokumencie uwagę na fakt, że Matka Boska stosuje od dłuższego czasu nieuczciwe praktyki monopolistyczne na rynku kultów religijnych, wykorzystując swoją dominującą pozycję na rynku. Jednym z bardziej jaskrawych przykładów jest ilość figurek przydrożnych dedykowanych NMP. Stanowią one powyżej 90% wszystkich figurek w kraju. Monopol kultu Maryi uniemożliwia swobodną działalność konkurencji, co ostatecznie przynosi szkodę konsumentom.

Żąda się w piśmie nałożenia na Matkę Boską kary grzywny, zakaz reklamy oraz wprowadzenie nakazu zaprzestania nieuczciwych praktyk rynkowych. Proponuje się też wprowadzenie parytetów kapliczkowych lub specjalnych stref bezmaryjnych, gdzie wierni będą mogli swobodnie wybierać z kim uprawiać bałwochwalstwo.

UOKiK nie ustosunkował się jeszcze do pisma. Jak podaje rzecznik urzędu, obecnie trwa analiza dokumentu oraz weryfikacja autentyczności autorów, ale odpowiedź ma pojawić się niebawem, jeszcze przed świętem Matki Boskiej Monopolowej.

Podziel się z głupim światem