Powód istnienia mamy

2012-04-08Blog1051

Powód istnienia mamy staje się najbardziej oczywisty w święta.

Otóż mama istnieje po to, żeby robić sałatki i rozkładać na talerzach szynkę. To oczywiście w święta. W dzień powszedni sens egzystencji mamy nadaje zupa pomidorowa.

Kto więc znajduje się poza domem rodzinnym, ten przynajmniej raz w roku porzucić błogosławiony stan świętego spokoju od zup i szalika, i powrócić na łono mamine, aby skosztować tego, co trzeba.

Nawet Izraelitom po wyjściu z niewoli egipskiej nakazano raz w roku przez tydzień mieszkać w namiotach. Tak, żeby nie zapomnieli dlaczego stamtąd uciekli.

Więc wróćmy do domu na święta.

Tak, żeby nie zapomnieć.

Podziel się z głupim światem