Maryja Chceszwryja

2021-10-13Blog427

Matek Boskich jest więcej niż generałów w polskim wojsku. Istnieje na przykład Matka Boska od Siedmiu Boleści, jakby kto nie wiedział. Oraz Madonna

Zobacz więcej →

Matka Boska w sejmie

2017-11-24Blog3745

W obradach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictw brała udział Matka Boska. Po stosownym

Zobacz więcej →

Monopol

2015-07-21Blog3020

Do Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji wpłynęło pismo w sprawie praktyk monopolistycznych przeciwko Matce Boskiej. Wśród dwustu podpisanych

Zobacz więcej →