Wały

2014-05-19Komiksy2226

Ten komiks narysowałem ja.

Widać.

Jak dotąd ilość ludzi, która zgłosiła zainteresowanie rysowaniem razem ze mną komiksików, przekroczyła moje najśmielsze wyobrażenie i obecnie wynosi 0. Słownie: zero. Po angielsku: zero. Po rosyjsku: ноль.

Mam kilka teorii wyjaśniających to zjawisko. Ale zostawię je wszystkie dla siebie, gdyż moja opinia mogłaby wiele osób ukazać w niekorzystnym świetle.

Podziel się z głupim światem