1 grudnia 2009 roku Polska stała się częścią Unii Europejskiej.

Obywatele zrzekli się prawa do samostanowienia w referendum, parlament przyjął Traktat Lizboński, który de facto tworzy nowe europejskie super-państwo, a prezydent traktat ratyfikował.

żyłem już w jednym Związku Socjalistycznych Republik. Od dzisiaj żyję w kolejnym. Różnica jest tylko taka, że ci ze wschodu rządzili przemocą, a ci z zachodu przekupywaniem. Jedni i drudzy kłamią i kradną aż furczy.

Polacy niczego się z historii nie uczą. Może faktycznie nie zasługują na wolność, skoro tak łatwo ją oddają?

Podziel się z głupim światem

Słowa i chwyty:

G e D C D Pod wielkim ciężarem niechcianej wolności G e D C D Nasz naród wciąż jęczał i łkał G D e C O siebie się sami musieliśmy troszczyć G e C D G Nie znalazł się kto by w opiekę nas brał G e D C D Lecz przyszła godzina triumfu i chwały G e D C D I w końcu dziś stało się G D e C To na co przodkowie przez wieki czekali G e C D G Polska wstąpiła do ZSRE Znów częścią jesteśmy szczęśliwej całości Znów wspólny czeka nas raj Nie mamy już czego Europie zazdrościć Bo przecież w jej ręce oddaliśmy kraj Zapewni ci pracę i dzieci wychowa Na krok nie opuści cię Bo po co o sobie masz sam decydować O wszystko zatroszczy się ZSRE Wśród Socjalistycznych Republik Europy Porządek i ład czeka nas I spadną nam deszczem unijne banknoty Socjalnej opieki dostępnej dla mas Tam wyższe zasiłki i dłuższe urlopy Tam renta albo i dwie Nasz Związek Republik Socjalnej Europy Nasz wszechopiekuńczy ZSRE Tak, wiem, że ginęli za sprawę wolności A fis E D E Przodkowie z historii kart A fis E D E I może oskarżą nas kiedyś ich kości A E fis D Lecz dobry zasiłek też coś jest wart A fis D E A Mój kraj będzie wielkim obszarem na mapie A fis E D E Choć czasem żal chwyta mnie A fis E D E że wnuka mojego nie nazwą już Polakiem A E fis D Lecz obywatelem ZSRE A fis D E A