Polska

2014-01-20Piosenki3970

Polska Polska Polska.

Podziel się z głupim światem

Słowa i chwyty:

Polska Polska Polska Polska Polska Polska. Polska Polska Polska Polska Polska Polska. Polska Polska Polska Polska Polska Polska. Polska Polska Polska Polska Polska Polska. Polska Polska Polska Polska Polska Polska. Polska Polska Polska Polska Polska Polska. Polska Polska Polska Polska Polska Polska. Polska Polska Polska Polska Polska Polska.