Sterylne lody

2011-09-14Blog1161

Byłem niedawno w ZOO i doznałem tam ataku obrzydzenia. Obrzydzenie było natury raczej psychicznej niż fizycznej i jego źrodłem nie były zwierzęta.

Zobacz więcej →